20-års jubileum

För drygt 20 år sedan började kommunens dåvarande turistchef, Marks Turistbyrå och en lokal hantverkare, Kent Johansson, att fundera på hur man skulle kunna bidra till att det lokala hantverket synliggjordes, att hantverkstraditionen fortsatte att vara levande och utvecklades samtidigt som man visade upp den vackra kommun vi verkar i. Resultatet av deras gemensamma funderingar blev starten till ”rundan”.

Sju lokala hantverkare var med vid uppstarten, Birgit och Gösta Andreasson, Johan Olausson, Ingrid Nilsson, Niclas Bodén och Inga-Maj Abrahamsson.

De här första åren var det inte en runda som den ser ut idag utan mera en gemensam marknadsföring. Man välkomnade gäster på olika tider under sommaren. Fler och fler hantverkare anslöt sig och 2008 bildades så den ideella föreningen ”Konsthantverksrundan”. I stadgarna slogs det tydligt fast att det var det lokala hantverket och bygdens hantverkstradition som ska värnas.

Under åren har det testats lite olika koncept men samlingsutställningen i Kommunhuset har alltid varit så uppskattat att den blivit kvar. Det är vernissage kvällen innan rundan drar igång, ofta med uppskattat invigningstal av representant från kommen, och efteråt träffas deltagarna för gemensam middag. Utställningen finns på plats under tiden rundan pågår. Där kan man se alster från samtliga deltagare i årets runda.

Antalet deltagare har varierat år från år – inledningsvis 7 och hittills som mest drygt 35. I början försökte man sprida ut sig geografiskt så mycket som möjligt (ett av målen var ju att visa upp vår vackra kommun) men de senaste åren har rundan blivit mera geografiskt centrerad; fler deltagare i samma lokal och mindre avstånd. En naturlig utveckling med tanke på dagens miljötänk.

Som ett led i att levandegöra hantverket och föra traditionen vidare har flera av deltagarna workshops och möjlighet att ”prova på” under dessa dagar. Förutom deltagarna så sluter ett antal besöksmål och sponsorer upp; allt för att göra rundan ännu mera intressant och givande för dig som besök Antalet besökare har ökat år efter år; något som vi naturligtvis hoppas ska fortsätta även framåt.

Deltagarna representerar en rad olika typer av hantverk, spännvidden är stor, men gemensamt för oss alla är att vi brinner för vårt hantverk och att vi väldigt gärna vill dela den lusten och glädjen med dig!

Efter två corona-år då vi tyvärr inte kunde genomföra någon runda var glädjen stor då vi från 2022 åter kunde välkomna besökare till vår årliga Konst- och hantverksrunda!

Brochyrer

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2021

2022