Konst & Hantverksrundan I Mark

26 - 27 - 28 Juli 2024

Evenemang i Konsthantverksrundan 2024

2024 rundan info

Våra konsthantverkare skapar unikt hantverk genom att arbeta med sitt hjärta och sin passion. Det är viktigt att uppmärksamma och utveckla lokal handgjord konst.

Du är välkommen att besöka och stötta dem genom att köpa deras konst! Klicka för att hitta artistens detaljer

Lite om Marks Kommun

Riksdagen beslutade 1964 om en ny kommunindelning. Sammanläggningen skulle vara ”frivillig” fram till år 1974. De kommuner som inte beslutat om sammanläggning då skulle komma att sammanläggas med tvång. De åtta storkommunerna, som sedermera blev Marks kommun, beslutade redan 1964 om en samarbetsnämnd och tidigt kom man i denna nämnd överens om att gå samman i en kommun 1971. Kommunnamnet var en av de stora frågorna inför sammangåendet men så småningom fastnade man för häradsnamnet Mark. Majoriteten ville betona att man nu tillsammans bildade en ny kommun, en kommun som hade rötter i det gamla häradet. Namnet Mark betyder gränsbygd och majoriteten ansåg att med det nya kommunnamnet skulle alla markbor kunna känna sig som hemma.

Sponsorer

Viktiga partners som hjälper oss att marknadsföra lokal konst!